Twój koszyk
  • Twój koszyk zakupów jest pusty!

Logo - fraya.pl
Zadzwoń!

Normy odzieży roboczej

Normy odzieży roboczej

Aby zapewnić użytkownikom naszej odzieży roboczej optymalną ochronę, wiele naszych produktów zostało opracowanych w taki sposób, aby zarówno konstrukcja odzieży, jak i materiał spełniały różne międzynarodowe standardy i normy.
Zwłaszcza nasze serie Safety i Safety+ posiadają wiele różnych certyfikatów. Jest to obszar, w którym zgodność z różnymi normami jest niezbędna, aby odzież spełniała swoje zadanie i zapewniała użytkownikom optymalną ochronę.


Produkty certyfikowane zgodnie z normą EN 342 mogą być noszone w zimnych obszarach, gdzie połączenie temperatury powietrza wynoszącej -5° C i poniżej, wilgotności i wiatru zwiększa zapotrzebowanie na odzież izolacyjną.


Ten piktogram określa stopień ochrony. Liczby obok piktogramu podają:
x: Zdolność kurtki zewnętrznej do opierania się przenikaniu wody z zewnątrz (wodoodporność).
3 = Najwyższa ochrona
1 = najniższa ochrona
y: Odporność na przenoszenie wilgoci (oddychalność) wskazuje, jak dobrze wilgoć z potu może wydostać się z wnętrza i na zewnątrz przez tkaninę zewnętrzną.
3 = Bardzo dobre odprowadzanie wilgoci
1 = Słabe odprowadzanie wilgoci


Norma EN ISO 20471 podzielona jest na 3 klasy. Oznaczenie klasy opisuje, jak dobrze produkt jest w stanie uczynić użytkownika widocznym. Im większa powierzchnia materiału fluorescencyjnego i odbicia, tym wyższa klasyfikacja. Materiał fluorescencyjny zapewnia większą widoczność w świetle dziennym i o zmierzchu, natomiast części odblaskowe stają się widoczne, gdy światło pojazdu lub światło robocze jest skierowane na użytkownika w ciemności.


Norma Grupy Kolejowej określa minimalną specyfikację dla odzieży ostrzegawczej o wysokiej widoczności w przemyśle kolejowym.


Odzież ochronna zgodna z normą EN ISO 11612 chroni przed krótkotrwałą ekspozycją na ciepło i płomień.
Norma ta podzielona jest na różne kategorie, w których litera kodowa wskazuje, jakie wymagania spełnia dany artykuł odzieżowy. Każda kategoria jest również podzielona na różne poziomy, w zależności od stopnia oferowanej ochrony.
(A1) Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia
(A2) Zapłon krawędziowy
(B) Ciepło konwekcyjne, poziom klasy 1-3, gdzie 3 jest najwyższy
(C) Ciepło promieniujące, poziomy 1-4, gdzie 4 jest najwyższy
(D) Rozprysk stopionego aluminium, poziomy 1-3, gdzie 3 jest wartością najwyższą
(E) Rozprysk stopionego żelaza, poziomy 1-3, gdzie 3 jest wartością najwyższą
(F) Ciepło kontaktowe, poziomy 1-3, gdzie 3 jest wartością najwyższą


Odzież ochronna zgodna z EN ISO 11611 chroni przed spawaniem/rozpryskami stopionego metalu i iskrami oraz ciepłem w postaci konwekcji lub promieniowania.
1 Chroni przed mniej niebezpiecznymi technikami i sytuacjami spawalniczymi, w których występują ograniczone rozpryski i promieniujące ciepło. Rozprysk metalu 15 kropli. Ciepło promieniowania 7 sekund.
(A1) Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia
2 Chroni przed bardziej niebezpiecznymi technikami i sytuacjami spawalniczymi, w których występują większe rozpryski i promieniujące ciepło. Rozprysk metalu 25 kropli. Ciepło promieniowania 16 sekund.
(A2) Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia, zapłon krawędziowy


Odzież ochronna o właściwościach antystatycznych. Odzież ta chroni przed nagłymi wyładowaniami energii elektrostatycznej w miejscach, gdzie istnieje ryzyko, że iskry statyczne mogą spowodować zapłon atmosfery palnej lub wybuchowej.
Użytkownik musi być prawidłowo uziemiony, np. przez założenie odpowiedniego obuwia, a odzież musi być połączona z ciałem.

Odzież ochronna zgodna z normą EN 61482-1-2 chroni przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. Norma ta stwierdza, że odzież taka zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym i jest podzielona na 2 klasy.
Klasa 1 Ochrona przed łukiem elektrycznym 4kA
Klasa 2 Ochrona przed łukiem elektrycznym 7kA

Odzież ochronna zgodna z normą EN 13034-6 chroni przed rozpryskami ciekłych substancji chemicznych i jest przeznaczona do stosowania w przypadkach wiążących się z wystarczająco niską oceną ryzyka oraz gdy całkowita bariera ochronna przed cieczami nie jest konieczna, tj. gdy użytkownik jest w stanie zareagować w odpowiednim czasie, gdy jego odzież ulegnie skażeniu. Niskie ryzyko może stanowić potencjalne narażenie na małe ilości rozpylonej cieczy lub sporadyczne rozpryski o małej objętości.
Produkt został przebadany pod kątem następujących substancji chemicznych:
    Kwas siarkowy 30% roztwór
    Soda kaustyczna 10% roztwór
    Dimetylobenzen
    Xylol
    Butanol-1
    Kwas fosforowy 10% roztwór