Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zasady poufności w witrynie www.fraya.pl
Otwieranie i przeglądanie witryny fraya.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki prywatności.

Zbierane automatycznie informacje, które nie mają charakteru danych osobowych. Firma fraya.pl dba o ochronę prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową.

fraya.pl nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/użytkowników sklepu.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności - proszę nie odwiedzać WWW.

Dane osobowe
Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby klientów fraya.pl, może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, NIP lub Regon użytkownika. Będziemy korzystać z tych informacji, aby odpowiadać na prośby użytkowników lub żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w celu poinformowania o naszych nowych produktach, usługach lub promocjach. Po złożeniu zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny możemy skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza zakresem niezbędnym do obsługi zamówienia, spełnienia prośby klientów.
W witrynie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Bezpieczeństwo
Należy podkreślić, że w przypadku udostępniania informacji osobowych zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich przez osoby trzecie, niezależnie od metody przekazywania (telefon, internet) - żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. Firma fraya.pl podjęła odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności. Na przykład szczególnie ważne dane są szyfrowane podczas ich pobierania i przesyłania.

Dokładność zebranych danych
Firma fraya.pl z własnej inicjatywy lub na żądanie klientów uzupełnia, koryguje i usuwa błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe, które zostały zebrane podczas pracy użytkownika z witryną.

Identyfikacja użytkowników witryny
Co pewien czas na komputerach osób odwiedzających witrynę są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji, mają one postać plików nazywanych "cookie". Informacje o tym, kiedy i w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, pozwalają nam stale ją udoskonalać. Pliki cookie są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych przez pliki cookie tej witryny. Korzystanie z plików cookie to rozpowszechniony standard, są one używane w wielu witrynach. Pliki te są przechowywane w komputerze - nie w witrynie. Przykładem wykorzystania cookies na WWW może być tzw. pop-up window informujący o zaletach firmy i zachęcający do nawiązania współpracy. Dzięki cookies ten pop-up pokazuje się wyłącznie i tylko raz dziennie. Jeżeli nie chcesz akceptować plików cookie lub chcesz wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na dysku, skonfiguruj w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową.

Subskrypcja Newslettera fraya.pl
Rejestrując się na stronie wyraża się zgodę na subskrypcję Newslettera na wszystkich stronach firmy fraya.pl. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi aktualne dane promocyjne lub informacyjne. Login pozwala nam zwracać się do czytelników nie bezosobowo.

Nieletni
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przesyłać informacji do firmy fraya.pl, dokonywać zakupów ani wykonywać innych czynności prawnych.

Ochrona danych
Aby w pełni zaspokajać potrzeby klientów fraya.pl oraz zapewnić rozwój produktów i usług, jak również dla celów badań umożliwiających analizę profilu i struktury klientów. W związku z tymi badaniami zbiera informacje dotyczące zamierzeń użytkownika oraz/lub celu odwiedzin na stronie internetowej.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fraya.pl w zakresie uznanym za właściwy i konieczny w działalności fraya.pl w związku z celem prowadzonych badań, o których mowa wyżej. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z wytycznymi fraya.pl oraz właściwymi przepisami prawa. Przyjmuję do wiadomości, iż fraya.pl, jako firma o zasięgu międzynarodowym, posiada strony internetowe na całym świecie, a moje dane osobowe mogą zostać przekazane na jakąkolwiek stronę należącą do fraya.pl. Niniejszym wyrażam zgodę na przekazywanie i elektroniczne przetwarzanie moich danych osobowych na serwerach znajdujących się poza granicami kraju, w którym pierwotnie wprowadziłem/-am informacje. Dane osobowe będą przekazywane lub przetwarzane pod bezpośrednim kierownictwem fraya.pl, z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.
Pliki cookies wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej służą jedynie celowi, o którym mowa wyżej, tj. przechowywaniu zebranych informacji o zamierzeniach użytkownika. Aby nie otrzymywać plików cookies lub aby wiedzieć, kiedy są generowane, możecie Państwo dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej - jeśli zapewnia ona taką możliwość.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z fraya.pl. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do fraya.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje, życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.), których rozsyłka dotyczy produktów fraya.pl lub ofert innych firm współpracujących z naszą firmą.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, innych materiałów związanych z fraya.pl w sklepie internetowym WWW są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie WWW i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez fraya.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Wyłączenie Odpowiedzialności
fraya.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. Przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Zmiany
Powyższe zasady poufności mogą być zmienione w dowolnej chwili. Firma fraya.pl może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia.
  • Marek Kaczmarek
  • Autor: Marek Kaczmarek
  • Utworzono: 04/06/2018
  • Zmieniono: 11/12/2018