Twój koszyk
  • Twój koszyk zakupów jest pusty!

Logo - fraya.pl
Zadzwoń!


ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

- klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki

- wypełniony formularz należy wysłać na adres: marek@fraya.pl

- zwracany towar musi być w stanie niezmienionym i kompletny

- towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu: Koszuty 30, 63-000 Środa Wlkp., wraz z paragonem i formularzem zwrotu,

- zwrot środków za zakupiony i zwrócony towar następuję najpóźniej w ciągu 7dni

pobierz PDF

FORMULARZ ZWROTU TOWARU


NUMER ZAMÓWIENIA: ............................     DATA ZAMÓWIENIA: .......................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ....................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................

ADRES: ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

TELEFON: .................................................... EMAIL: ...............................................................


Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:


Numer rachunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)


nazwa Banku: .........................................................................................................Nazwa towaru

Ilość

Cena brutto

Przyczyna zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 Uwagi Klienta: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………........................................

(data i czytelny podpis Klienta)